Zdjęcie profilowe*:
Dane zawodnika:


Liga KB HS 2020 / Snatch Sprint 3 min ( wynik – ilość powtórzeń x ciężar ) – Imię i Nazwisko / Klub, Miasto

Liga KB HS 2020 / TGU (wynik - kg) - Imię i Nazwisko / Klub, Miasto

Na każdym nagraniu musi być widoczna waga zawodnika , jak również waga odważników, którymi wykonywane były zadania kwalifikacyjne. Zawodnik wykonujący Snatch Sprint, musi być ustawiony bokiem do obiektywu

nazwa : kwalifikacje / V MP – Snatch Sprint ( ciężar + ilość powtórzeń ) – Imię i Nazwisko

nazwa: kwalifikacje /V MP – TGU (wynik - kg) – Imię i Nazwisko

Na każdym nagraniu musi być widoczna waga zawodnika , jak również waga odważników, którymi wykonywane były zadania kwalifikacyjne.

Liga KB HS 2020 / Snatch Sprint 3 min ( wynik – ilość powtórzeń x ciężar ) – Imię i Nazwisko / Klub, Miasto

Liga KB HS 2020 / TGU (wynik - kg) - Imię i Nazwisko / Klub, Miasto

Na każdym nagraniu musi być widoczna waga zawodnika , jak również waga odważników, którymi wykonywane były zadania kwalifikacyjne. Zawodnik wykonujący Snatch Sprint, musi być ustawiony bokiem do obiektywu